Skip to content
 SZKOLENIE CRM HUBSPOT W POLSCE

SZKOLENIE HUBSPOT CRM W POLSCE 🇵🇱

HubSpot jest ogromnym narzędziem, które realnie napędza biznes. Jednak, aby działał w 100%, musisz wiedzieć, jak go używać.

 

↳ Umów się na darmową konsultację HubSpot

 

HubSpot szkolenie

Jednak teoria to nie wszystko.

Warto zainwestować w partnera, takiego jak AutomateNow, który sprawdza, jak HubSpot działa w praktyce i jak firmy radzą sobie z systemami. Takiej wartości nie znajdziesz w samym HubSpot, który oferuje szkolenia bez solidnych podstaw od praktyków biznesu, a do tego tylko w języku angielskim. 

Rozpocznij Teraz
HubSpot Polska

Razem z AutomateNow

Ścieżka po korzyściach szkolenia HubSpot CRM z AutomateNow jest prosta

 

Dobrze wyszkolony zespół to lepsza adaptacja CRM, lepsza adaptacja CRM to lepsza baza danych, a lepsza baza danych to mądrze podejmowane decyzje i skuteczne docieranie do klientów. Wszystko to składa się na dobry proces sprzedażowy, który napędza rozwój biznesu.

 

Badamy raportowanie

W zespole sprzedażowym każdy członek może działać i realizować swoje zadania inaczej, według własnego stylu sprzedaży. W procesie może powstawać luka - kiedy do raportowania nie wpływają wszystkie ważne dane, np. pracownik pomija umówioną datę kolejnej rozmowy z klientem.

Dokumentacja

Budując szkolenie HubSpot dokumentujemy cały proces sprzedażowy - od jego startu aż do mety. Dzięki temu każdy członek zespołu zyskuje wiedzę o tym, jakie informacje są potrzebne i niezbędne w raportowaniu, aby proces działał sprawnie.

Badamy efektywność

W czasie zdalnej pracy łatwo stracić kontrolę nad zespołem i wiedzę o tym, co pracownicy aktualnie robią i jakie dowożą wyniki. Jeśli zespół będzie dobrze rozumieć, jak pracować w HubSpot, wówczas sam jako właściciel firmy, będziesz jasno widzieć wydajność swojego zespołu, a przy tym słabe i mocne strony każdego pracownika.

Trzymamy wszystko pod kontrolą

W HubSpot wszystkie rozmowy mogą być nagrywane, a później analizowane. Jeśli wyszkolimy sprzedawców, by raportowali każdą rozmowę z klientami (status i rodzaj rozmowy) - uzyskamy cenne wyniki, które pokażą, o jakich porach rozmowy są najbardziej efektywne. Dzięki temu będziesz mógł planować je jeszcze lepiej.

Patrzymy obiektywnie

Benefitem naszych szkoleń i procesu Sales Enablement jest obiektywna ocena. Wchodzimy na pokład zespołu jako niezależna firma, która przygląda się wszystkim procesom. Działamy jak tajemniczy klient - wchodzimy do środka, śledzimy pracę zespołu i przekazujemy swoje obserwacje do zarządu. Bez subiektywnych opinii.

Szkolenie CRM od AutomateNow dopasowujemy do potrzeb biznesu

 

 

Szkolenia indywidualne

Z doświadczenia wiemy, że ze sprzedawcami najlepiej pracuje się bezpośrednio i indywidualnie w systemie 1:1. Zapewnia to pełne skupienie na danej osobie. W czasie szkolenia planujemy kolejne kroki , pokazujemy od podstaw, jak wykorzystywać narzędzia i jak szybko prospektować.

Szkolenia zespołowe

Z całym zespołem omawiamy HubSpot i przechodzimy przez tak zwana used case study. Następnie wybrane osoby pokazują na swoim ekranie, w jaki sposób sami ustawiliby pewne rzeczy w systemie. Trener HubSpot pokazuje błędy i drogę do ich naprawienia.

Szkolenia dla zarządu

W masie danych łatwo jest się pogubić. Aby pomóc się w tym odnaleźć prowadzimy szkolenia dla członków zarządu, takie jak np: raportowanie pracy sprzedawców w HubSpot. Wzmacniamy umiejętność czytania, raportowania i analizy danych w HubSpot. I tak wszystko staje się jasne.

Rozpocznij już teraz

Zaplanuj Szkolenie HubSpot z AutomateNow