Skip to content

Informacje Prawne

Warunki korzystania ze strony internetowej oraz polityka prywatności

Ostatnio zmodyfikowano 01.04.2022

Informacje ogólne

1. Firma Picklemedia Consultancy Ltd prowadząca działalność handlową pod nazwą AutomateNow z siedzibą przy 41 Pikes Pool Drive, Kirkliston, UK, EH29 9GH, zarejestrowana w Szkocji pod numerem SC409711 jest dostawcą strony internetowej automatenow.pl (zwanej dalej Stroną internetową) dostępnej na portalu AutomateNow.
2. Strona oferuje różne usługi, m.in. szkolenie HubSpot w zakresie CRM, kursy mentorskie HubSpot w zakresie Sprzedaży i Marketingu, warsztaty HubSpot w Zjednoczonym Królestwie oraz poza jego granicami (zwanymi dalej Usługami).

3. Użytkownicy Strony zwani są dalej Klientami.

Własność intelektualna

4. Prawa autorskie związane z materiałem opublikowanym na Stronie, a także wszelkie wspomniane w treści znaki handlowe oraz nazwy marek należą do Picklemedia Consultancy Ltd lub naszych licencjodawców.
5. Picklemedia Consultancy Ltd zabiega o to, by informacje dostępne na portalu były aktualizowane w możliwie najszybszym terminie. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia. Picklemedia Consultancy Ltd dołoży wszelkich starań by sprostować błędy lub przeoczenia w racjonalnie jak najszybszym terminie od ich zauważenia lub otrzymania powiadomienia o nich.
6. Wszelkie obrazy, opisy oraz specyfikacje dotyczące Towarów i/lub Usług znajdujące się na witrynie umieszczono wyłącznie dla celów podania przybliżonego opisu Towarów i/lub Usług.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub wycofania jakiegokolwiek z aspektów portalu w tym, dostępności jakichkolwiek elementów, informacji, baz danych, a także treści lub ograniczenia dostępu do części lub całości portalu bez wcześniejszego uprzedzenia lub poniesienia odpowiedzialności prawnej.

7. Cała treść, łącznie z opublikowanymi ofertami biznesowymi, nie może być używana, kopiowana ani dystrybuowana w jakiejkolwiek formie, bez uzyskania pisemnej zgody.

Zakup usług

8. Zamówienia można składać 24 h na dobę za pomocą systemu zakupu usług, który stanowi integralną część Strony internetowej.
9. Przedmiotem sprzedaży są Usługi oferowane na Stronie internetowej automatenow.pl.
10. Głównym produktem sprzedawanym przez automatenow.pl jest szkolenie HubSpot podlegające indywidualnej wycenie.
11. Kupujący posiada prawo dostępu do danych przechowywanych na swoim koncie Klienta a w szczególności do swoich danych osobowych. Posiada także prawo do wprowadzenia do nich poprawek lub złożenia wniosku o zaprzestanie ich wykorzystywania.
12. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówień.
13. Osoba zamawiająca dokonuje zakupu płacąc za wybraną Usługę lub Usługi.
14. Transakcje dokonywane za pomocą kart kredytowych lub e-transferów są realizowane za pomocą platformy PayPal (info@picklemedia.com) lub Stripe.
15. Dokonując rejestracji online, użytkownik wyraża zgodę na opłacanie abonamentu (powtarzającej się płatności) za pomocą platformy PayPal lub Stripe.

Powtarzająca się płatność (ang. Recurring Payment) oznacza płatność, w przypadku której użytkownik udzielił automatenow.pl wcześniejszego upoważnienia do pobrania opłaty zainicjowanej przez firmę. Opłata ta stanowi debet bezpośrednio na koncie PayPal, Stripe, albo też karcie debetowej lub kredytowej, w przypadku gdy użytkownik nie posiada konta PayPal (Wyznaczone Źródło Płatności „Nominated Payment Source”), jednorazowo, regularnie lub sporadycznie. Powtarzające się płatności nazywane są także Subskrypcjami (ang. Subscriptions), Płatnościami automatycznymi (ang. Automated Payments), Uprzednio zatwierdzonymi płatnościami (ang. Preapproved Payments) lub Przyszłymi płatnościami (ang. Future Payments). Udzielając automatenow.pl wcześniejszego upoważnienia do pobrania opłaty zainicjowanej przez firmę, użytkownik upoważnia osoby trzecie do pobrania lub zwrócenia zmiennych kwot z lub na Wyznaczone Źródło Płatności do momentu wygaśnięcia umowy.

16. Zamówienia są realizowane pod warunkiem, że ustalona kwota wpłynie na konto Strony internetowej lub opłata zostanie uiszczona za pomocą platformy PayPal.
17. Strona internetowa zastrzega sobie prawo do, w przypadku domniemanej nieprawidłowości lub nieważności zamówienia (w szczególności dotyczy to błędów lub naumyślnego podania nieprawdziwych danych osobowych potrzebnych do prawidłowego przebiegu dostawy), rezygnacji z realizacji Zamówienia. Sprzedający może skorzystać ze wspomnianego prawa zwróciwszy wcześniej pełną kwotę otrzymaną od Kupującego.
18. Strona internetowa zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia przy użyciu wszelkich dostępnych środków oraz na własny koszt. Weryfikacji dokonuje się przed zrealizowaniem zamówienia.

 

Cennik

19. Wszystkie ceny podane są w funtach szterlingach (GBP) i nie zawierają podatku VAT. Cena podana obok każdej z Usług obowiązuje w momencie składania zamówienia. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny Usługi zawartej w ofercie, o czym Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany. W przypadku, gdy nowa cena nie odpowiada oczekiwaniom Klienta, ma on pełne prawo do zmiany lub wycofania zamówienia.

20. Ceny podane na Stronie internetowej nie zawierają kosztów dostawy.

21. Fakturę wystawiamy na życzenie klienta. Aby ją otrzymać, prosimy o wysłanie odpowiednich informacji na adres e-mail: info@automatenow.pl Wysyłamy ją w formacie PDF w ciągu 7 dni.

 

Polityka prywatności

Poniżej znajduje się polityka prywatności firmy Picklemedia Consultancy Ltd prowadzącej działalność handlową pod nazwą AutomateNow. W niniejszym dokumencie zaimki „my”, „nasz”, „nam” odnoszą się do Picklemedia Consultancy Ltd.

Firma jest zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie pod numerem SCSC409711.

Siedziba firmy znajduje się pod adresem 41 Pikes Pool Drive, Kirkliston, EH29 9GH.

 

Wstęp

1. Niniejszym podajemy do wiadomości politykę dotyczącą przechowywanych przez nas informacji o Klientach. Zawiera ona warunki, zgodnie z którymi przetwarzamy pobierane dane lub informacje otrzymane od Klientów. Przedmiotem polityki są dane, które mogą zidentyfikować Klienta („dane osobowe”) oraz te, które nie prowadzą do identyfikacji. W kontekście prawa oraz niniejszego regulaminu „przetwarzanie” oznacza zbieranie, przechowywanie, przesyłanie, używanie lub wykorzystywanie danych w jakikolwiek inny sposób.

2. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z jednym lub więcej z poniższych punktów, z przykrością informujemy, że jedynym rozwiązaniem jest bezzwłoczne opuszczenie naszej Strony.

3. Ochrona prywatności i poufności jest dla nas bardzo ważna. Rozumiemy, że wszyscy odwiedzający naszą Stronę chcą mieć pewność, że ich dane osobowe nie będą używane do celów, na które nie wyrazili zgody, ani że nie dostaną się przypadkowo do rąk osób trzecich.

4. Dokładamy wszelkich starań by zachować poufność wszelkich informacji nam przekazanych, naszych Klientów prosimy o wzajemność.

5. Polityka prywatności jest zgodna z odpowiednio wdrażanym prawie obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie oraz Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE (RODO).

6. Prawo wymaga abyśmy informowali Klientów o przysługujących im prawach oraz naszych zobowiązaniach wobec nich odnośnie przetwarzania oraz kontroli nad danymi osobowymi. Dlatego też prosimy o przeczytanie informacji dostępnych na stronie knowyourprivacyrights.org.

7. Oprócz sytuacji opisanych poniżej, nie udostępniamy, sprzedajemy ani nie ujawniamy osobom trzecim informacji zbieranych przez naszą Stronę internetową.

Podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie informacji dotyczących Klientów.

Według prawa musimy ustalić, na której z sześciu zdefiniowanych podstaw, przetwarzamy różne kategorie danych osobowych Klientów oraz przekazać im informacje dotyczące każdej z nich. Jeśli podstawy prawne, dzięki którym przetwarzamy dane osobowe przestają obowiązywać, wtedy przestajemy przetwarzać dane ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli podstawy prawne się zmienią, wtedy, jeśli wymaga tego prawo, poinformujemy Klientów o zmianach oraz nowych podstawach umożliwiających nam dalsze przetwarzanie danych.

1. Informacje, które przetwarzamy ze względu na zobowiązania umowne z Klientami

Poprzez założenie konta na naszej Stronie internetowej, zakupienie produktu czy usługi lub wyrażenie zgody na nasze warunki, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy nami a Klientem.

Abyśmy mogli wypełnić nasze zobowiązania wynikające ze wspomnianej umowy, musimy przetworzyć otrzymane od Klienta dane. Dane osobowe mogą być częścią tych danych.

Możemy użyć ich w następujących celach:

1.1. weryfikacji tożsamości ze względów bezpieczeństwa,

1.2. sprzedaży produktów Klientom,

1.3. dostarczenia naszych Usług lub tych oferowanych przez naszych partnerów,

1.4. przekazania sugestii oraz porad dotyczących produktów, usług oraz tego, jak w pełni skorzystać z użytkowania naszej Strony internetowej.

Informacje te przetwarzamy na podstawie istnienia umowy pomiędzy nami a Klientem lub otrzymania prośby o ich wykorzystanie przed przystąpieniem do umowy prawnej. Co więcej, możemy gromadzić informacje w sposób ogólny i wykorzystać je do uzyskania informacji dotyczących kategorii, np. aby zmierzyć wydajność względem konkretnej oferowanej przez nas usługi. W takim przypadku, dany Klient nie ulegnie identyfikacji. Dane przetwarzamy do momentu wygaśnięcia umowy pomiędzy nami a Klientem lub jej zakończenia przez którąkolwiek ze stron zgodnie z warunkami umowy.

 

2. Informacje przetwarzane za zgodą Klienta

Poprzez pewne działania, gdzie nie istnieją między nami a Klientem stosunki umowne, jak na przykład przeglądanie naszej Strony lub prośbę o przesłanie dalszych informacji dotyczących naszej firmy, oferowanych produktów oraz Usług, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które mogą być danymi osobowymi. W miarę możliwości, staramy się uzyskać wyraźną zgodę na przetwarzanie tych informacji, na przykład poprzez wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Czasem Klient wyraża zgodę pośrednio, na przykład w sytuacji, kiedy wysyła wiadomość pocztą elektroniczną i oczekuje od nas odpowiedzi na nią. Oprócz przypadku, gdzie Klient wyraźnie wydał zgodę na wykorzystanie jego danych w konkretnych celach, nie wykorzystujemy informacji w sposób, który pozwoliłby na identyfikację. Możemy gromadzić informacje w sposób ogólny i wykorzystać je do uzyskania informacji dotyczących kategorii, np.: aby monitorować wydajność względem konkretnej zakładki na naszej Stronie internetowej.Jeśli Klient bezpośrednio udzielił nam zgody, możemy od czasu do czasu przekazać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe naszym partnerom lub członkom portalu, którzy według nas mogą świadczyć usługi lub oferować produkty przydatne Klientowi.

Dane te przetwarzamy do momentu wycofania zgody lub do momentu, kiedy można zasadnie przyjąć, że zgoda została wycofana.

Zgodę można wycofać w dowolnym momencie wysyłając email z taką informacją na adres info@automatenow.pl. Jednak może to oznaczać brak możliwości dalszego korzystania z naszej Strony internetowej lub Usług.

 

3. Informacje przetwarzane dla celów uzasadnionego interesu

Możemy przetwarzać informacje na podstawie uzasadnionego interesu Klienta lub naszego.

Zanim zaczniemy przetwarzać informacje na tej podstawie, wcześniej dokładnie rozważamy: 

  • czy ten sam cel można osiągnąć z wykorzystaniem innych środków,
  • czy przetwarzanie (lub nieprzetwarzanie) może Klientowi zaszkodzić,
  • czy Klient oczekuje od nas przetwarzania jego danych, oraz czy Klient uważałby tę czynność za rozsądną.


3. Przetwarzanie informacji na podstawie zobowiązania prawnego

Jak wszyscy, tak i nasza firma podlega przepisom prawa. Czasami musimy przetwarzać informacje Klientów, gdyż taki obowiązek nakłada na nas ustawa. Na przykład, gdy organy prawne zażądają od nas udostępnienia pewnych informacji lub posiadają upoważnienie w postaci nakazu przeszukania lub decyzji sądu. Przekazane informacje mogą zawierać dane osobowe Klienta.

 

Zażalenia w sprawie treści Strony internetowej

Nasz portal stanowi środek przekazu. Każdy może się na nim zarejestrować oraz opublikować informacje dotyczące siebie lub innych osób.

Dokładamy starań przy moderowaniu treści tworzonych przez użytkowników, jednak nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić w momencie publikacji treści.n W przypadku złożenia zażalenia dotyczącego treści zamieszczonych na Stronie internetowej, zbadamy sprawę. Jeśli uznamy zażalenie za zasadne, lub jeśli wymaga tego prawo, treści zostaną usunięte w trackie badania zażalenia. Wolność słowa jest podstawowym prawem człowieka, dlatego też będziemy musieli ocenić, czyje prawa zostaną ograniczone, Klienta, czy osoby, która zamieściła treści uznane przez niego za obraźliwe. Jeśli uznamy, że zażalenie zostało złożone w złej wierze lub jest bezpodstawne, zakończymy korespondencję.

 

6. Informacje dotyczące metody płatności Klienta

Informacje dotyczące metody płatności nie są przez nas pobierane ani nam przesyłane przez naszą Stronę internetową ani w żaden inny sposób. Nasi pracownicy oraz podwykonawcy nie mają do nich dostępu. W momencie dokonywania płatności, Klient zostaje przekierowany na zabezpieczoną stronę w portalu PayPal, Stripe lub innego renomowanego dostawcy płatności. Strona ta może być oznaczona naszym znakiem towarowym, lecz nie jest przez nas kontrolowana.

 

7. Wysyłanie wiadomości do działu wsparcia technicznego

Kiedy Klient się z nami kontaktuje telefonicznie, za pośrednictwem naszej Strony internetowej lub poczty elektronicznej, firma zbiera dane przekazane nam przez niego w celu przesłania odpowiedzi zawierającej pożądane informacje. Zapytanie oraz naszą odpowiedź przechowujemy w bazie danych, w celu zwiększenia wydajności firmy. Dane zawarte w wiadomości, mogące prowadzić do identyfikacji Klienta, takie jak imię i nazwisko oraz adres email, przechowujemy w celu zachowania ciągłości korespondencji, która pomaga nam świadczyć usługi wysokiej jakości.

 

8. Zażalenia


Otrzymawszy zażalenie rejestrujemy wszelkie informacje podane przez osobę je zgłaszającą. Informacje te wykorzystujemy do rozstrzygnięcia kwestii spornej. Jeśli zasadnym jest, że rozstrzygnięcie złożonego zażalenia wymaga kontaktu z osobą trzecią, możemy podjąć decyzję o przekazaniu części informacji tej osobie. Robimy to bardzo rzadko, jednak jedynie w naszej gestii leży to, czy i jakie informacje przekazujemy. Informacje uzyskane z tego źródła możemy wykorzystać do celów statystycznych, by ocenić poziom świadczonych przez nas usług. Dane te nie pozwalają na identyfikację żadnej z osób.

 

11. Informacje pochodzące od przedsiębiorstw powiązanych lub partnerów biznesowych

Są nimi informacje przekazane nam przez Klientów jako osoby reprezentujące przedsiębiorstwa powiązane lub naszych partnerów biznesowych Pozwalają one nam rozpoznać ludzi odwiedzających naszą Stronę internetową poleconych przez danego Klienta, a także obliczyć prowizję należną za polecenie nas. Obejmuje to również informacje niezbędne do przekazania wymienionej prowizji. Te dane nie są wykorzystywane w żaden inny sposób. Dokładamy starań, by informacje te oraz warunki naszej współpracy pozostały poufne. Od naszych przedsiębiorstw stowarzyszonych oraz partnerów oczekujemy tego samego w zamian.

 

Wykorzystywanie informacji, które zbieramy za pomocą systemów automatycznych przy odwiedzaniu naszej strony.

 

12. Pliki cookies

Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi, które są zapisywane na dysku twardym komputera przez przeglądarkę podczas przeglądania stron internetowych. Pozwalają one na przechowywanie informacji zebranych na danej stronie internetowej, do momentu kiedy są ponownie potrzebne, pozwalając na spersonalizowanie jej wyglądu, a jej właścicielowi na uzyskanie informacji statystycznych dotyczących tego, w jaki sposób strona jest używana. Pozwala to również na jej ulepszenie. Niektóre pliki cookies są przechowywane przez określony czas np. przez jeden dzień lub do momentu zamknięcia przeglądarki. Inne są przechowywane w nieskończoność. Przeglądarka internetowa pozwala jej użytkownikowi na skasowanie wybranych plików, powinna także mieć opcję ich zablokowania lub ograniczenia. Nasza Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Umieszczane są one przez oprogramowanie działające na naszych serwerach oraz przez oprogramowanie używane przez osoby trzecie, z których usług korzystamy. Kiedy po raz pierwszy użytkownik odwiedza naszą Stronę internetową, pytamy czy wyraża zgodę na używanie plików cookies. Gdy nie uzyskamy takiej zgody, nie używamy ich podczas tej wizyty, zapisujemy jedynie brak zgody na użycie plików dla jakichkolwiek celów. Niewyrażenie zgody na używanie plików cookies lub zablokowanie ich w ustawieniach przeglądarki spowoduje, że Klienci nie będą mogli w pełni korzystać z funkcjonalności Strony internetowej. 

Plików cookie używamy w następujący sposób:

12.1 aby przeanalizować, w jaki sposób odwiedzający używają Strony internetowej,

12.2 aby zarejestrować, czy odwiedzający widzieli konkretne wiadomości wyświetlane na Stronie internetowej,

12.3 aby odwiedzający nie musieli się kilkakrotnie logować,

12.4 aby zapisać odpowiedzi udzielone podczas wypełniania ankiet i kwestionariuszy,

12.5 aby zapisać rozmowę prowadzoną z zespołem wsparcia technicznego na czacie.

12.6 Strona może używać plików cookies Google Analytics lub Google Adwords dla celów statystycznych dla usprawnienia naszych strategii marketingowych. Pliki cookies używane przez Google nie przetwarzają żadnych danych osobowych. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google oraz wykorzystywania plików cookies można znaleźć, odwiedzając http://www.google.com/intl/en/privacy. Osoby trzecie, w tym Google, mogą używać plików cookies do wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszych wizyt na naszej Stronie internetowej. Istnieje opcja zablokowania tego, bez całkowitego blokowania plików cookies. Więcej informacji można znaleźć tutaj https://policies.google.com/technologies/ads.

 

13.  Informacje pochodzące z historii przeglądania pozwalające na identyfikację użytkowników 

Rejestrujemy polecenia dotyczące zakładek oraz innych treści na Stronie internetowej wysyłane przez przeglądarkę Klientów do naszych serwerów. Zapisujemy takie dane jak, położenie geograficzne, dostawcę usług internetowych oraz adres IP. Pobieramy także informacje dotyczące oprogramowania używanego do przeglądania naszej Strony internetowej, w tym rodzaj komputera lub urządzenia oraz rozdzielczość ekranu. Informacji tych używamy w całości by ocenić popularność zakładek na Stronie oraz naszej skuteczności w przekazywaniu treści użytkownikom naszego portalu. Powyżej wymienione informacje w połączniu z informacjami zebranymi podczas poprzednich wizyt mogą przyczynić się do identyfikacji użytkownika, nawet gdy nie jest on zalogowany.

 

14. Remarketing

Oznacza umieszczenie pliku cookie na komputerze Klienta podczas przeglądania naszej Strony internetowej, aby wyświetlić reklamy naszego produktu lub usługi, podczas gdy przegląda on inną stronę internetową. Czasami wykorzystujemy usługi remarketingowe świadczone przez osoby trzecie. W takim przypadku, jeśli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie plików cookies, może on zobaczyć reklamy naszych produktów lub usług na innych stronach internetowych.

Ujawnianie i udostępnianie danych użytkowników

15. Informacje uzyskiwane od osób trzecich

Mimo iż nie ujawniamy danych osobowych żadnym osobom trzecim (oprócz przypadków opisanych w tym regulaminie), czasem otrzymujemy dane, które pośrednio składają się z danych osobowych Klientów. Pochodzą one od osób trzecich, z których usług korzystamy.

Dane te nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników.

16. Reklamy osób trzecich na naszej stronie internetowej

Osoby trzecie mogą umieszczać swoje reklamy na naszej stronie internetowej. Robiąc to, osoby te oraz ich przedstawiciele a także przedsiębiorstwa zatrudniane przez nie, mogą używać technologie, które automatycznie przetwarzają informacje dotyczące użytkowników, kiedy ich reklamy wyświetlają się na naszym portalu. Mogą one używać także innej technologii, takiej jak pliki cookies lub JavaScript, aby personalizować treść reklam oraz zmierzyć ich skuteczność. Te technologie oraz przetwarzane przez nie informacje są poza naszą kontrolą. Dlatego też niniejszy regulamin nie obejmuje praktyk tych osób trzecich.

17. Informacje kredytowe

Aby zapobiegać przestępstwom finansowym udostępniamy dane agencjom informacji kredytowych. Dotyczą one klientów, którzy wydają instrukcje podmiotom wydającym karty kredytowe o zaprzestaniu płatności bez podawania uzasadnionego powodu oraz umożliwienia nam zwrotu pieniędzy.

18. Dane mogą być przetwarzane poza terytorium Unii Europejskiej

Nasza Strona internetowa jest obsługiwana w Zjednoczonym Królestwie.

Czasem możemy korzystać z usług zleconych podmiotom zewnętrznym w krajach poza Unią Europejską związanych z innymi aspektami naszej działalności. Informacje uzyskane w Zjednoczonym Królestwie lub innym kraju mogą być przetwarzane poza Unią Europejską.

Dostęp do własnych informacji

19. Dostęp do danych osobowych

19.1 Użytkownik może skontrolować lub zaktualizować przechowywane przez nas informacje, na podstawie których można go zidentyfikować logując się na konto użytkownika na naszej witrynie.

19.2 Aby otrzymać informacje, które nie są zamieszczone na naszej Stronie, prosimy o kontakt na adres e-mail info@automatenow.pl.

19.3 Po otrzymaniu wiadomości poinformujemy użytkownika o tym, kiedy przekażemy dane oraz czy należna jest za to opłata.

20. Usunięcie informacji

Użytkowników pragnących usunąć z naszego portalu informacje, za pomocą których można ich zidentyfikować, prosimy o kontakt na adres e-mail info@automatenow.pl. Może to ograniczyć usługi, które świadczymy takiemu Klientowi.

21. Weryfikacja informacji

Kiedy otrzymujemy prośbę o dostęp, zmianę lub usunięcie informacji, na podstawie których Klient może zostać zidentyfikowany, przed udzieleniem dostępu lub zgody na przeprowadzenie jakichkolwiek czynności podejmujemy odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości Klienta. Jest to niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa informacji.

Inne postanowienia

22. Użytkowanie strony przez nieletnich

22.1 Nie sprzedajemy produktów, ani nie świadczymy usług adresowanych do osób nieletnich. Nasze strategie marketingowe nie są kierowane do dzieci.

22.2 Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą korzystać z naszej strony wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów.

22.3 Zbieramy dane dotyczące wszystkich Klientów oraz osób odwiedzających nasz portal bez względu na wiek. Zdajemy sobie sprawę z tego, że niektóre z tych osób mogą być nieletnie.

22.4 Nieletni użytkownicy oraz odwiedzający na pewno odwiedzają inne zakładki w portalu, co sprawia, że stają się odbiorcami marketingu tam zamieszczonego.

23. Szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy nami a Klientami

Używamy certyfikatów szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL), by zweryfikować tożsamość przeglądarki klienta oraz zaszyfrować przekazywane nam dane. Za każdym razem, gdy dochodzi do wymiany informacji pomiędzy nami a Klientem, może on sprawdzić, czy używane są certyfikaty SSL szukając symbolu zamkniętej kłódki lub innej renomowanej marki w polu adresowym strony internetowej lub paska zadań.

24. Zażalenia

24.1 W przypadku zażaleń odnośnie naszej polityki prywatności lub innych kwestii prosimy o kontakt na adres e-mail info@automatenow.pl.

24.2 Jeśli zażalenie nie zostało rozstrzygnięte, mamy nadzieję na rozwiązanie go polubownie na drodze mediacji lub arbitrażu.

24.3 W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe, Klient ma prawo złożyć zażalenie do Biura Komisarza ds. informacji [Information Commissioners Office], odwiedzając stronę https://ico.org.uk/concerns/.

25. Okres przechowywania danych osobowych

Oprócz przypadków wyraźnie opisanych w niniejszym regulaminie, dane osobowe przechowujemy tak długo, aby:

25.1 świadczyć klientom wymagane usługi,

25.2 przestrzegać prawa, w tym przez okres wymagany przez instytucje podatkowe,

25.3 być w stanie w razie potrzeby złożyć wniosek lub przedstawić dowody w sądzie.

26. Zgodność z prawem

Nasza polityka prywatności została sporządzona w taki sposób, aby była zgodna z jurysdykcją lub prawem każdego kraju, w którym prowadzimy działalność. Prosimy o kontakt w przypadku wątpliwości z tym związanych.

Jednak zależy to wyłącznie od Klienta, czy dalej życzy sobie korzystać z naszej Strony internetowej.

27. Aktualizacja polityki prywatności

W razie konieczności możemy dokonać aktualizacji niniejszej polityki prywatności. Warunki które obowiązują to te znajdujące się na Stronie internetowej w dniu jej użytkowania. Radzimy zrobić wydruk z tej strony dla potrzeb własnych.

W przypadku pytań odnośnie polityki prywatności prosimy o kontakt na adres e-mail info@automatenow.pl lub pod numerem telefonu +44 2084326965.

Pobierz Certyfikat ICO dla Picklemedia Consultancy Ltd - LINK DO https://plus.pblink.co.uk/hubfs/Registration%20Certificate%20(2).pdf?hsLang=en-gb